Melding til barnevernet

Er du bekymra for eit born eller ein ungdom, skal du kontakte barnevernet.

Born og ungdom kan sjølv ta kontakt med oss.
 
Slik melder du i fra til barnevernet
 
Du kan ringe oss, møte opp personlig eller sende brev. Ikkje send sensitiv informasjon på e-post. 
 
Ved mistanke om vald/overgrep skal foreldre ikkje informerast om at melding vert sendt til barnevernet. Her kan du laste ned meldingsskjema
 
 
Du kan velge å vere anonym. Barnevernstenesta ynskjer helst at du seier kven du er då det gir saka meir truverdigheit.

Kontaktpersonar

Ragnhild Jønland Strand
Avdelingsleiar for barneverntenesta
E-post
Mobil 926 17 088

Kart