Krisesenter

Krisesenter for Sunnmøre er eit gratis, døgnåpe tilbod for born, kvinner og menn  som er eller har vore utsatt for vald i nære relasjonar. 

Kontaktpersonar

Ragnhild Jønland Strand
Avdelingsleiar for barneverntenesta
E-post
Mobil 926 17 088