Christina Simone Alnes

Avdeling
Giske Omsorgssenter (Signalen, Storhornet, Kølvet, Rehab