Planer og prosedyrer for beredskap

Alle planer og prosedyrer i lista under er gjeldande prosedyrer for Giske kommune.

Ved å klikke på lenkjene under kjem ein til Giske kommune sin Eksterne Portal. Derfra kan ein lese offentleggjorte dokument. For enkelte dokument må ein klikke på ei lenkje til for å lese, og andre dokument må ein laste ned.

Planar

Beredskapsplan

Styringsdokument - Plan for oppfølging av samfunnssikkerheit og beredskap

Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse, del 1 (hovudrapport)

 

Prosedyrer

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom - Kart (offentlege tilfluktsrom)

Tilfluktsrom - Prosedyre

Ordensreglar for tilfluktsrom

Kva som bør bli tatt med til tilfluktsrommet

 

Atomuhell/ Jod

Utdeling av jodtablettar ved atomuhell - Prosedyre