Har du nyoppstått luftvegssymptomer?

Folkehelseinstituttet har laget eit flytskjema som er nyttig når man får luftvegssymptomer.