Meld frå om skulemiljø

  • Har du mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø? Eller gjeld dette deg sjølv?
  • Klikk på knappen under for å melde frå om skolemiljø til leiinga ved skulen.

Meld frå om skulemiljø  Er du uroa for eit barn? (BTI)