Skulerute 2021-2022

Rådmannen i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. 

Haust 2021

 

Skuledagar

August Første skuledag: måndag 23. august 7
September   22
Oktober Haustferie veke 41: måndag 11.- fredag 15. oktober 16
November   22
Desember Siste skuledag før jul: tysdag 21. desember 15

Vår 2022

   
Januar Første skuledag etter jul: tysdag 4. januar 20
Februar Vinterferie veke 8: måndag 21.- fredag 25. februar 15
Mars   23
April
Påskeferie: måndag 11.april – måndag 18. april
Første   skuledag etter påske: tysdag 19. april
15
Mai Elevfri dag: fredag 27. mai 19
Juni Siste skuledag: torsdag 23. juni 16
  Sum skuledagar 190

Skulane legg inn 6 studie- og planleggingsdagar utanom elevane sine skuledagar.