Søknad om permisjon for elev

I opplæringslova står det: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker."

Du kan ikkje søkje permisjon i meir enn to veker, dvs. ti skuledagar. Det er rektor som avgjer om det er forsvarleg å innvilge permisjonen.