Skulerute 2023-24

Rådmannen i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. 

Haust 2023

 

Skuledagar

August

Første skuledag: måndag 21. august                              

9

September

 

21

Oktober

Haustferie veke 41: måndag 09. – fredag 13. oktober

17

November

 

22

Desember

Siste skuledag før jul: onsdag 20. desember

14

Vår 2024

 

Januar

Første skuledag etter jul: onsdag 3. januar

21

Februar

Vinterferie veke 8, måndag 19. – fredag 23. februar

16

Mars

Påskeferie: måndag 25. mars – måndag 01. april

16

April

Første skuledag etter påske: tysdag 02. april

21

Mai

Elevfri dag: fredag 10. mai

18

Juni

Siste skuledag: fredag 21. juni

15

 

Sum skuledagar

190


Skuleruta gjeld elevane. Skulane fastset seks studiedagar utanom elevane sine skuledagar.