Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Stilling Navn Tlf e-post
Rektor Britt Leira Heimdal 40846508 Britt.Leira.Heimdal@giske.kommune.no
Ass. rektor/avd.leiar Reidunn Otterdal 47264342 reidunn.bjorg.otterdal@giske.kommune.no
Avdelingsleiar Erlend Giskeødegård Holm 99017217 erlend.giskeodegard.holm@giske.kommune.no
Avdelingsleiar Sindre Tomren 92041154 sindre.havard.tomren@giske.kommune.no
Inkluderingsteam Therese Stokke 41418899 therese.stokke@giske.kommune.no
Resepsjon Hanne Nedregaard 41702308