Tilbodskonkurranse Vinterdrift - Kunngjering av konkurranse for to brøyteroder

Giske kommune har lyst ut konkurranse for to brøyteroder i kommunen. Brøyterodene gjeld brøyting av kommunale vegar på Valderøya nord og Valderøya sør + Gjøsund. Rodene har ei lengde på ca. 13,3 km og ca. 14,0 km.

Interesserte leverandørar kan finne konkurransen med tilbudsdokument på https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-351056.  

Tilbodsfrist: 30.10.2020 kl. 12:00.