Sommarope ved NAV Giske

Sommeråpning i tida 25. juni - 17. august 2018

Tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 13.00. Utenom desse tidene kun møter og samtaler etter avtale.

Samtaler utenom denne åpningstida kan avtalast via www.nav.no  - Ditt NAV, eller på telefon 555 53 333.

Sommeråpning i tida 25. juni - 17. august 2018