Nytt kommunestyre i Giske

Oversikta over alle representantane i det nye kommunestyret i Giske kommune er no klar: