Møte i formannskapet 11. januar 2021 blir halde digitalt, på Teams.