Mellombels bålforbod oppheva

Brannsjefen opphevar i dag 3. april kl. 18.00 det mellombelse bålforbodet i kommunane Giske-, Haram- og Ålesund. 

Det kom litt snø i går, og det er meldt nedbør til natten, og på bakgrunn av det kan bålforbudet oppheves. Det vises likevel til det generelle bålforbudet som gjelder 15.april til 15.sept., og den lokale forskriften om åpen  brenning som gjelder i Ålesund.


Forbud siden 29. mars
Det var  29. mars at Ålesund brannvesen KF gikk ut med vedtak om bålforbudet på grunn av mange dager uten nedbør kombinert med kulde og vind, som utgjorde en stor fare for gress- og lyngbrann.