Innspel til ruteendringar 2019

Fylkeskommunen si samferdsleavdeling ønskjer innspel til ruteendringar for neste år. Dei vil prioritere forslag til betring av korrespondansar, og det er ikkje naudsynt å sende inn forslag som er sendt inn tidlegare.

Vi ber om innspel snarast og innan 7. juni.