Informasjon om skatteoppkreveroppgåver på kommunen sine nettsider

Skatteetaten

Klikk for stort bilete 

 

 

"Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift."

 

Med hilsen

Skatteetaten
Divisjon IT, prosjektseksjonen, endringsledelse
+47 48 12 60

www.skatteetaten.no

Skatteetaten