Havbruksfond-midlar til Giske

Klikk for stort bilete Giske kommune har nettopp fått tildelt 3,1 mill. kr frå Havbruksfondet. Dette er midlar som kjem frå lakseoppdrettsnæringa som er etablert i kommunen. Mowi har idag to oppdrettsanlegg i Giske; Oksebåsen og Røysa.

"Inntekter til kommunene fra oppdrettsnæringen fordeles gjennom et havbruksfond. Fondet ble opprettet for at kommunene og fylkene som legger til rette for havbruksnæringen skal få en belønning.

Innbetaling til Havbruksfondet kommer fra tildelinger av vekst i oppdrettsnæringen. I 2018 fikk fikk kommunene omtrent 2,8 milliarder kroner. I 2019 fikk de utbetalt omtrent 450 millioner kroner.

Stortinget har bestemt at kommunene skal få en fast sum til fordeling i år og neste år. I år blir det utbetalt 2,25 milliarder kroner, og i 2021 blir det utbetalt 1 milliard kroner."

Meir om tildelingsmidlane i 2020 finn du her.