Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024

Klikk for stort bilete I medhald av kommunelova § 14-3 er Giske formannskap sitt framlegg til handlings- og økonomiplan for 2021-2024, inkludert årsbudsjett for 2021, lagt ut til alminneleg ettersyn i Giske rådhus, Valderøya, fram til 02.12.2020

Det gjeld og kommunale gebyr og betalingssatsar.  Kommunestyret skal behandle framlegget i møte 03.12.2020.  Ev. merknader må vere innkomne skriftleg til Giske kommune, post@giske.kommune.no, innan 02.12.2020.

Vedlegg:

Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024
Tittel Publisert Type
GEBYR OG BETALINGSSATSAR FOR 2021 - GISKE KOMMUNE

18.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned GEBYR OG BETALINGSSATSAR FOR 2021 - GISKE KOMMUNE.pdf
Formannskapet sitt framlegg

18.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Formannskapet sitt framlegg.pdf
Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024 - vedtak

18.11.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024 - vedtak.docx