Fleire kan få bustønad

Klikk for stort bilete  Husbanken meldar at den øvre inntektsgrensa for å ta imot bustønad (bostøtte) er auka fram til utgangen av oktober. Føremålet er å hjelpe husstandar med lave inntekter som vert ramma økonomisk av korona-epidemien.

Dette gjer at :

  • 13.000 fleire husstandar kan få bustønad
  • eksisterande bustønad-mottakarar kan få omlag 600 kroner meir i støtte i månaden i gjennomsnitt.

Du kan søke om bustønad elektronisk via www.husbanken.no . Lenke til vilkår for bustønad og kor mye ein kan søke om, ligg nedanfor.

Søknadsfrist: 25. i kvar månad.

Sjå meir på Husbanken sine nettsider:

https://www.mynewsdesk.com/no/husbanken/news/flere-kan-faa-bostoette-402414

https://www.mynewsdesk.com/no/husbanken/news/flere-kan-faa-bostoette-402414