Fire smitta

Korrigering av smittetall i veke 45

 

Det blei meldt ut feil på tre PCR prøvesvar frå Molde mikrobiologi, feilen blei oppdaga mandag 15 november. Fleire kommuner i Møre og Romsdal blei ramma av samme feil. Dei det gjeld har fått beskjed. 

Det blei meldt totalt sju smitta, korrigering til riktig er fire smitta i veke 45.