Endra opningstider for biblioteket

 Biblioteket vert ope to dagar i veka frå neste veke. 

Klikk for stort bilete 

Frå og med måndag 12. april vert biblioteket ope måndagar og torsdagar frå kl. 13 til kl. 19. Reduksjon i tenestetilbodet skyldast vedtatte innsparingar ut året.

Biblioteket si side