Ekstremvêr meldt onsdag og torsdag

I samband med ekstremvêret Gyda, som er meldt onsdag og torsdag, ber vi innbyggarane førebu seg ved å sikre lause gjenstandar og eigedomane sine.

 

Det er også meldt store nedbørsmengder over tid, det er difor viktig å klargjere for at overflatevatn får renne vekk. Båtar og anna utstyr i hamnene må ettersjåast og sikrast før uvêret slår til. Det er lurt å førebu seg på eit lengre straumbrot og halde seg heime viss mogleg, Sjå varsom.no for oppdatert informasjon.

Vakttelefon vatn og avløp i Giske kommune : 900 18 425.

Ved større hendingar varsle naudetatane.