Brot på vassleidning på Valderøya

Klikk for stort bileteDet har oppstått brot på vassforsyninga på Valderøya. Staden er enno ikkje funne, men teknisk reknar med at skaden er lokalisert og reparert i løpet av dagen.