Beredskap i heimen

Er du budd?

beredskapsbrosjyre - Klikk for stort bilete For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrar Direktoratet for Samfunn og Beredskap (DSB) alle å vere budd på å klare seg sjølv i tre dagar.

I starten av desember 2018 får du ei brosjyre i posten med konkrete forslag til kva du bør ha i hus.

- Kva gjer du om straumen vert borte fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke, eller det manglar vatn i springen?

Sjølv om Noreg er blant verdas tryggaste land, og alt tyder på at vi også vil vere det i tida som kjem, er det lurt å vere budd om noko uføresett skulle hende.

Dei grunnleggande behova som ein må dekke dei første tre dagane av ei krise er varme, drikke, mat, legemidlar, hygiene og informasjon. I brosjyra som du no får i postkassa, og på www.sikkerhverdag.no finn du konkrete forslag til kva du alltid bør ha i heimen.

Korfor kampanje no?

DSB si folkeundersøking viser at innbyggarane er lite budd på ei krise der mange mistar straum eller vatn, eller om det skulle bli vanskelegare å få tak i nødvendige varer.

Vi må vere budd på å klare oss sjølv i ei krise, og viser til brosjyra som no vert sendt ut, og til desse nettsidene:

Informasjon om kampanjen " Du er en del av Norges beredskap"
www.dsb.no/egenberedskap

Oppdaterte råd om egenberedskap
www.sikkerhverdag.no

Sjå også kommunen si eiga brosjyre her (PDF, 780 kB).