Skulens planar

Skulen har ei rekke planar som vi arbeider utfrå:

Visjonen vår (DOCX, 107 kB)

Hustavla for "varme" (DOCX, 188 kB)

 
Verksemdsplan 2019
 

Kvalitetsplanen for Giskeskulen (PDF, 866 kB)

framtidsskulen.no  Digitalisering av opplæringa i Giske kommune