Vi var så heldige å få besøk av Zeke Locke fredag 7.februar. Zeke har røter i gospelmusikken frå heimbyen Chicago, men var innom ein rekkje ulike sjangre i løpet av konserten med elevane våre. 5. , 6. og 7.trinn fekk ein strålande konsertoppleving!

Mange klassar er i full gang med å arbeide i Minecraft! Vi kodar, vi byggjer, vi arbeider med matematikk, vi lærer oss samarbeid og samhandling. Her skjer det mye spennende! Kan du sjå kva elevane arbeider med her, kjenner du igjen bygninga?

https://education.minecraft.net

 

7.trinnet vårt arbeider med eit spennande prosjekt knytta til fagfornyinga! Skulen har fått med NTNU inn i eit samarbeidsprosjekt som skal utprøve nye formar for undervisning og opplæring. Samstundes har skulen også tett kontakt med Høgskulen i Volda og Høgskulen på Vestlandet! 

På onsdag var vi alle inne på NTNU (NMK)  og hadde ei fantastisk presentasjon av prosjektet med ei påfølgende paneldiskusjon omkring fagfornyinga. Elevane var fantastiske, takk til dei og takk til lærarane som støttar opp!

Skulen har masse aktivitet denne hausten. 7.trinn har akkurat vært på leirskule og er i gang med et bredt tverrfagleg prosjekt. Prosjektet skjer i samarbeid med NTNU, som skulen har inngått eit partnerskap til. 5. og 4.trinn skal opparbeide eigen Skulehage!  Dette er ein del av trinnas tverrfaglege arbeid knytta til fagfornyinga (nye læreplanar).

Det er deilig å bevege seg!

Elevane våre er inne i ei ny læringsperiode fram mot påska. Tida skal vi nytte godt!

Vi på Valderøy ønskjer alle ein god vinteferie, lad opp, kvil ut! Vi ønskjer alle tilbake i veke 10.

Vi har starta på eit nytt år, vi har mykje spennande på plakaten, realfagsatsing, vidareutvekling av iPad-praksisen, meir djupnelæring og mykje meir, velkomen!