Første skuledag. Vi ønskjer alle gamle og nye elever velkomen tilbake til eit nytt skuleår.

Første skuledag er 17 august kl. 08.30 for 2. til 7.trinn. For første klasse vil det vere oppstart kl.09.00, dette pga smittevern og for å unngå trengsel. Vi er i gang med å revidere smittevernet, så vi vil i neste veke sende ut detaljar korleis det vil påverke ditt barns kvardag. Smittevernsplanen som vi tek utgangspunkt i ligg på heimesida til VBS. Korona vil også i haust gi oss ein del utfordringar som kan påverke opningstid osv, men vi vil i så stor grad som mogleg prøve å ha så normale opningstider som mogleg. Lærarane er tilbake på jobb frå måndag av, dei vil då planlegge og etter kvart sende ut info korleis smittevernet vil bli for ditt trinn. Mvh Rektor

Valderøy barneskule sin smittevernsplan baserer seg på smittevernsveilederen frå myndigheitene.  Smittevernsplanen er tilpassa lokale forhold på Valderøy barneskule. Eiga reinhaldsplan kjem som ein integrert del av planen, men foreligg dessverre ikkje ennå. Han blir lagt til straks han er klar.

 

 

 

Vi var så heldige å få besøk av Zeke Locke fredag 7.februar. Zeke har røter i gospelmusikken frå heimbyen Chicago, men var innom ein rekkje ulike sjangre i løpet av konserten med elevane våre. 5. , 6. og 7.trinn fekk ein strålande konsertoppleving!

Mange klassar er i full gang med å arbeide i Minecraft! Vi kodar, vi byggjer, vi arbeider med matematikk, vi lærer oss samarbeid og samhandling. Her skjer det mye spennende! Kan du sjå kva elevane arbeider med her, kjenner du igjen bygninga?

https://education.minecraft.net

 

7.trinnet vårt arbeider med eit spennande prosjekt knytta til fagfornyinga! Skulen har fått med NTNU inn i eit samarbeidsprosjekt som skal utprøve nye formar for undervisning og opplæring. Samstundes har skulen også tett kontakt med Høgskulen i Volda og Høgskulen på Vestlandet! 

På onsdag var vi alle inne på NTNU (NMK)  og hadde ei fantastisk presentasjon av prosjektet med ei påfølgende paneldiskusjon omkring fagfornyinga. Elevane var fantastiske, takk til dei og takk til lærarane som støttar opp!

Skulen har masse aktivitet denne hausten. 7.trinn har akkurat vært på leirskule og er i gang med et bredt tverrfagleg prosjekt. Prosjektet skjer i samarbeid med NTNU, som skulen har inngått eit partnerskap til. 5. og 4.trinn skal opparbeide eigen Skulehage!  Dette er ein del av trinnas tverrfaglege arbeid knytta til fagfornyinga (nye læreplanar).

Det er deilig å bevege seg!