RIVE PIPE OG ELDSTAD

Her vil du få rettleiing til korleis du bør planlegge riving av pipe og korleis du bør planlegge riving/fjerning av eldstad 

Søknadspliktig eller ikkje?

Pipe

Riving av pipe krev søknad til kommunen. Søknaden må bli utarbeidd og sendt til kommunen av ein fagperson. 

 

Eldstad

Du treng ikkje søke om å rive/fjerne eldstad eller omn, men du må sende melding til feiar/brannvesenet når ny eldstad er montert. Melding kan gjerast her: 

Melde frå digitalt om ny/endring på eldstad 

 

På bakgrunn av rettleiinga du no har gått gjennom skal du kunne vite om du:  

  Må søke kommunen om løyve til riving  

Kan rive utan å søke kommune om løyve

Trykk på ein av boksane over for vidare rettleiing.