Lyst å vere frivillig? Vi treng fleire ledige hender

Giskesamfunnet er bygd gjennom mykje frivillig arbeid. Lokalsamfunna på Giske, Godøya, Valderøya og Vigra treng deg :)

frivillig.no er ei digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige. Denne er eigd og blir drifta av Organisasjonen Frivillighet Norge