Dagtilbod

Giske kommune tilbyr dagtilbod for eldre på Giske omsorgssenter 3 dagar pr veke. I tillegg kan vi i nokre høve kjøpe betre tilrettelagt tilbod frå andre kommuner, til dømes Ålesund kommune.

Når det gjeld dagtilbod for personar med nedsett funkjsonevne så har vi Kingelveven verkstad og utsal. I tillegg kjøper ein tenester med private.

Dersom du kan tenke deg å nytte tilbodet ta kontakt med tildelingskontoret på tlf 70188157/70188158 eller søk via

Kontaktpersonar

Tildelingskontoret i Giske
E-post
Telefon 70 18 81 57

Adresse

TLF: 70188158/70188157