Dagny Kristin Rødland

Ingeniør Teknisk forvaltning
Ansvar for kart, matrikkel, geodata. 

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Korleis avtale møte med saksbehandler?

Dersom du har funne den saksbehandleren du vil å snakke med, trykk på "Reserver" for å sjå i kalenderen til saksbehandleren om kva tid dei har ledig tid. Velg det ledige tidspunktet som passer deg best.

Velg om du vil ha telefonmøte, nettmøte eller møte opp fysisk på kontoret.

Fyll ut registreringsskjemaet så detaljert som du kan, slik at saksbehandleren kan være forberedt til møtet.
Forespørselen blir sendt direkte til saksbehandler. Du vil få ein bekreftelse på om ønska tidspunkt er godtatt eller ikkje på mail fra saksbehandler i etterkant. 

Trenger du lenger møte enn oppsatt tid?
I høgre felt som heiter "Reservasjonen min" vil du sjå eit valg som heiter "Endre tidspunkt" Her kan du både utvide og korte ned den fastsatte møtetida.
 

Korleis fungerer eit nettmøte?

Du kan velge nettmøte i registreringsskjemaet. Du treng ikkje ha lisens for Teams eller andre tenester for å delta i nettmøte.  Møte vil fungere slik:

 1. Du bestiller nettmøte i registreringsskjemaet og oppgir ei epostadresse du er tilgjengelig på.
   
 2. Saksbehandler sender deg ei lenke på epost før møtet som gir deg tilgang til eit Teamsmøte. (Sjå bilde)
      
 3. For å delta i teamsmøte treng du ein PC eller nettbrett/mobil med fungerende lyd og mikrofon. 
  Test at lyd og bilde fungerer før møtet starter.
   
 4. Klikk på den tilsendte lenka når møtet skal begynne og velg "åpne i nettleser" dersom du ikkje har teams installert. Saksbehandler slepp deg inn i møtet når dei er klare. 
   
 5. Saksbehandler nytter kamera under samtalen. Dersom du har kamera er det heilt frivillig men hyggelig om du også vil nytte det under samtalen.
Kan eg bestille møte via telefon?

Ja, i registreringsskjema kan du velge om du ønsker å avtale møte via telefon, nettmøte via teams eller ved å møte opp personlig.

Dersom du ønsker telefonmøte vil saksbehandler ringe deg opp på gitt tidspunkt. Husk å oppgi ditt telefonnummer i registreringsskjemaet.

Vi anbefaler å bestille telefonmøte i staden for å ringe saksbehandler uanmeldt.
Bestiller du telefonmøte så er saksbehandler forberedt på saka di og kan gje deg bedre og meir konkret hjelp når du ringer. 

Kan eg velge å bestille eit lengre eller kortare møte enn det skjemaet viser?

Ja det er mulig. Dersom feks saksbehandler har satt opp 1 time som standardmøtetid så kan du velge kortere eller lengre tid.
Skal du velge lengre tid så forutsetter det at saksbehandler har ledig tid i heile den tida du ønsker møte. 

Slik utvider eller minker du møtetida:

1. I dette eksemplet har saksbehandler 30 min som standard møtetid.  
2. Velg eit ledig tidspunkt som du ser har nok ledig tid etter det valgte tidspunktet til den møtetida du ønsker
3. Velg "Endre tidspunkt" og velg sjølv kva tidspunkt du ønsker møte
4. Når saksbehandler godkjenner møtet vil du få bekreftelse på epost.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofte stilte spørsmål i mitt fagområde

Kor finn ein kommunen si kartløysing

Du finn kartløysinga på Giske kommune si heimeside  

Lenke: Publikum (kommunekart.com)