Ordensreglar

For at du skal få tru på deg sjølv, kunne ta sjansar og lære av feil, kunne drøyme stort, unne kvarandre suksess, få prøve noko nytt og vere ein god venn, treng vi nokre felles reglar. Då er det bra at vi flyg saman.  

Klikk på Ordensreglar Vigra skule haust 2020 (PDF, 310 kB) for å sjå.

Giske kommune har laga ein eigen prosedyre for å avdekke, sette inn tidleg tiltak, og hjelpe elevar som står i fare for å utvikle skulevegring. Klikk på lenja under for å opne dokumentet.

«Å lære å lese- å lese for å lære og å skrive seg til læring»

Vigra skule skal bidra til at alle elevar skal få realisere potensialet sitt.

 Leseplanen for Vigra skule skal sørge for at god lese og skriveopplæring gjennomførast på alle klassetrinn.

 God lese og skrive opplæring inneber å skape ein kultur for lesing og skriving gjennom systematisk arbeid med oppgåver som skal gi elevane leseglede, lærelyst og ei oppleving av meistring.