Søknad om permisjon for elevar


Eg/vi er kjent med at vi sjølve har ansvar for opplæringa for barnet vårt i permisjonstida og at den innvilga permisjonen avkortar retten til offentleg grunnskoleopplæring for same tidsrom.

Felt merka med * må fyllast ut