Klageskjema §9A

Foresette/foreldre ber om tiltak for å bedre eleven/elevane sitt psykososiale miljø i skulen:

Kva seier lova?

Opplæringslova §9A

Om du har forslag til korleis skulemiljøet kan bli betre for barnet ditt, kan du skrive kva du meinar skulen bør gjere. Du kan også skrive om tiltaka gjeld for ein enkelt elev eller for ei gruppe elevar.

(Ein treng ikkje å kome med forslag om ein ikkje ynskjer.)

Skriv inn namnet ditt.Skriv inn namnet ditt.
Felt merka med * må fyllast ut