Mobbing i skulen

Opplæringsloven § 9a – slår fast at alle elvar har rett til eit trygt og godt læringsmiljø som kan fremje læring, trivsel og utvikling. Dersom du ser at ditt barn eller andre elevar vert utsett for mobbing,  "gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing",  ber vi deg melde i frå til skulen. Du kan bruke dette skjemaet eller ringe/maile for å avtale eit møte.

Kva er mobbing?