Oppdatert smittevernsplan for Vigra skule.

Hovudmålet vårt å legge til rette for at alle skal være trygge, kunne glede seg til å komme på skulen og erfare det som kjekt!
Vi må ha, og etterleve, klare reglar for korleis vi skal unngå smitte, samstundes som vi skal vere klare til å trøyste, hjelpe og oppmuntre ungane når dei treng det. Samtidig skal vi vaksne halde sosial distanse og respektere dei offentlege føringane, som til ei kvar tid gjeld.

Klikk på lenkja for å lese heile planen:

Regjeringa har innført ny ordning om foreldrebetaling for SFO. Sjå vedlagt lenkje for meir informasjon.

 

Kvar mandag og tysdag kan elevane få tid og samtale med helsesjukepleiar Gerd Elin Breivik Haga. På tysdagar er ho saman med Anita Skinnes første delen av dagen.