6. klasse 2018/2019


 

I 6. klasse er vi 37 elevar fordelt i to grupper. Vi er 18 gutar og 19 jenter. I 6A er det 17 elevar, medan det er 20 elevar I 6B.

Vi er faddarar for årets førsteklassingar, og vi elskar jobben. Nokre veker startar vi opp måndags morgon med å leike saman. Andre gongar gjer vi aktivitetar i klasseromma, som lesing, leiking, formingsaktivitetar, koding og anna.

Vi gjer også mykje av desse læringsaktivitetane når førsteklassingane ikkje er saman med oss. Vi har læringspartner som vi samarbeidar mykje med i løpet av veka. Stasjonsarbeid er også noko vi har kvar veke. Vi jobbar hardt med å skrive tekstar, kvar veke.

I 6. klasse er vi også så heldig at vi har mat og helse kvar veke. Tre dagar I veka vert vi delt opp I 3 grupper. Dette kallar vi for tredeling. Ei gruppe har norsk og rekning, samtidig har ei gruppe kunst og handverk, og den siste gruppa har mat og helse.

Det er mykje spenning knytta til Forskarlabben og kva vi skal få lære der dette skuleåret. Koding er noko som mange likar ekstra godt, og kanskje er Forskarlabben ein stad vi får god bruk for kodeferdigheitene vi har øvd opp så langt?

Vi er glade i dei vaksne i klassa: Kontaktlærarane Trond og Frode, lærarane Juliann, Liv Anne, Torild, tolk Geir og vår kjære Grete som er med oss ein gong i veka.


Mange syns friminutta er eit deilig avbrekk. Vi har to friminutt kvar dag, og då får vi leike, «disse», turne, danse, spele fotball og fjase.