5. klasse 2018/2019


 

På 5.trinn er vi 34 elevar, 14 jenter og 20 gutar.

Vi er delt i 2 klasser, 5a med 15 elevar, 5b med 19 elevar.

Når vi har stasjonar og i nokre andre timar, lager vi grupper med elevar frå begge klassene.