4. klasse 2018/2019

I 4. klasse er vi 33 elevar, 15 jenter og 18 gutar. I 4A er vi 16 elevar, i 4B er vi 17. 

Kontaktlæraren til 4A heiter Linn, og Tove er kontaktærar i 4B. Kjellaug er timelærar på trinnet.

Dette skuleåret har vi klasserom vegg i vegg, i 2. etasjen på hovudbygget. Dette gjer at vi er nær kvarandre, og det synest vi er kjekt.

Vi samarbeidar mykje, og har fleire timar i veka der vi er i lag heile trinnet. I nokre timar er vi blanda grupper frå A og B.

Kvar fredag er det fredagskafé i siste time. Dette er eit høgdepunkt for mange av oss i 4. klasse.

Vi øver oss på koding, og det synest vi er kjekt. Då øver vi på problemløysing og samarbeid.

I 4. klasse har vi det kjekt i lag, behandlar kvarandre med respekt, ler med kvarandre, og passar på at alle vert inkludert.