Skulerute

Rådmannen i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal.

NB!!  No når vi har GULT nivå på smittevern, knytt til Korona, sluttar mellomsteget kl. 13.15 kvar dag. Det er ikkje leksehjelp på Vigra skule hausten 2020.