Skulerute

Rådmannen i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal.

På grunn av at 16. mai er eksamensdag for grunnskulen, har Møre og Romsdal fylkeskommune gjort følgjande endringar i skuleruta for 2018-19:

  • Første skuledag etter jul: torsdag 3. januar (endra frå onsdag 2. januar)
  • Elevfri dag 16. mai går ut.

Skuleruta nedanfor er oppdatert med desse endringane.

Rådmannen i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal.

 

Rådmannen i Giske har fastsett denne skuleruta med heimel i opplæringslova § 2-2 og gjeldande delegeringsreglement. Skuleruta er i samsvar med skulerute for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal, vedteken av Utdanningsutvalget 09.02.2017.