Skulemjølk og fruktordning

Elevane ved Vigra skule kan abonnere på mjølk og frukt.

Sjå lenkjer under for å bestille anten skulemjølk eller frukt.

 

Lenkje til å bestille skulemjølk:

https://www.skolelyst.no/

 

Lenkje til å bestille skulefrukt:

https://skolefrukt.no/