Organisering av skuledagen

På Vigra skule har vi visjonen Vi flyg saman, med kjerneorda respekt, læring, samarbeid og trivsel. Her skal eleven erfare å vere ein ressurs. 

Vi øver kvar dag på å unne kvarandre suksess. Sjølv om vi er ein fulldigitalisert skule,  legg vi vekt på varierte og aktive arbeidsformer. Vi har ein eigen Leikepatrulje, som legg til rette for aktive friminutt. Vi nyttar Vigrahallen til kroppsøving.

07.15 - SFO opnar

08.20 - tilsette ute i skuleområdet

08.30 –skuleklokka ringer inn til første læringsøkt

10.00 - friminutt (1.-2. klasse har større delar av dagen ute og har 1. friminutt frå 09.30.)

10.30 - måltid

10.50 –læringsøkt

12.00 –friminutt

12.30 – læringsøkt

Måndag: Alle elevane har fri frå klokka 13.15

Tysdag: Småtrinnet (1-4 trinn) fri klokka 13:15, mellomtrinnet (5-7 trinn) fri klokka 14.00

Onsdag: Småtrinnet (1-4 trinn) fri klokka 12:15, mellomtrinnet (5-7 trinn) fri klokka 14.00

Torsdag: Småtrinnet (1-4 trinn) fri klokka 13:15, mellomtrinnet (5-7 trinn) fri klokka 14.00

Fredag: Småtrinnet (1-4 trinn) fri klokka 13:15, mellomtrinnet (5-7 trinn) fri klokka 14.00

 

Vi tilbyr leksehjelp etter skuletid til elevar på 6. og 7. trinn tysdag og onsdag.

 

16.45 –SFO stenger

Adresse

Postvegen 455
6040 VIGRA