Litt om oss/Kontakt oss

Valderøy SFO har for året 2018-2019 146 elevar og 19 tilsette
Telefon til SFO 99 15 32 22 (avdeling) 
SFO leiar Mette Kristin Uggedal: 41 70 23 30.
E-post til leiar: metteku@giske.kommune.no
Nestleiar Ingrid Eltvik: 41 70 23 31

SFO har eit eige kommunikasjonssystem der vi melder inn elevane kvar dag, «Direkte SFO». Føresette går inn her og kan melde barnet sjuk/fri eller andre avtalar. Alle foreldre får eige brukarnamn og passord som ein loggar inn med. Her ligg planar framover, bilete og anna informasjon om SFO. Det er også her inne ein meldar seg på ferie open SFO;
www.direktesfo.no under ferie/fri.

Rutiner:

 • Leiar/nestleiar tek SFO lista på kvart klasserom kl. 12.00. (kven skal vere på SFO, fri eller aktivitetar)- Viktig at beskjedar har kome inn før dette! Under Avtalar.
 • Mellom 12.55-13.10 er alle på klasseromma for opprop og ein liten prat før vi går ut.
 • Aktivitetar er som regel oppsett frå kl. 13-14
  • Fast turdag for alle
  • Fast dag ein brukar gymsal
  • Formingsgruppe
  • Leikegruppe på SFO rommet
  • Utifrå dette, kan vi også bruke årstidene til å kunne impulsivt starte opp ulike småprosjekter som for eksempel Dramagruppe og SFO kor som vi hadde framsyning av i mai sist SFO år.
 • Måltid på kvart klasserom kl. 14.
 • Morgon SFO; Elevane skal følgast inn på SFO for registrering! Det er føresette sitt ansvar til barnet er registrert inne på SFO.
 • Henting; Hugse å seie frå når ein hentar, den vaksne i ROSA vest= Journalen!! 
  *Vi må få beskjed frå foreldra/vaksen som har ansvar for barnet. Vi godtek IKKJE beskjedar frå elevar.
  * Vi kan sende barnet i heil og halv time etter fast avtale på
  www.direktesfo.no 
  *Når ein hentar= så er ein henta! Ikkje gi barnet eit val om å vere lenger. Ta ansvar for ditt barn

Personalet vårt:

Mette Kristin Uggedal -  SFO leiar         
Ingrid Eltvik - Nestleiar              

Olin Farstad Dyb           
Johanne Giskeødegård
Bente Helen Fylkesnes

Janne Merete Fjelltun Dyb       
Helen Giske      
Cecilie Hermanssen

Gerd Skjong     
Eskild Blindheim                          
Siv Anita Loka Berget

Anne-Karin Dyb Støbakk           
Liv-Anne Farstad Moe  
Marita Uggedal

Annette Furnes Eva Skjong                      
Blanka GralaIngrid
Annette G. Haglind                       
Oddrun Hole Oksnes