Mobbing i skulen

Opplæringsloven § 9a – slår fast at alle elvar har rett til eit trygt og godt læringsmiljø som kan fremje læring, trivsel og utvikling. Dersom du ser at ditt barn eller andre elevar vert utsett for mobbing,  "gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing",  ber vi deg melde i frå til skulen.  Ring eller send ein e-post til leiinga på skulen for å avtale eit møte.

 

Meir om mobbing og mobbeproblematikk

§ 9 a, opplæringsloven

Rektor: 
Terje Austnes 90787060
tera@giske.kommune.no

Avd-leiar 1. - 3. trinn:
Sølvi Røren 41646743
solvir@giske.kommune.no

Avd-leiar 4. - 5. trinn: 
Jakob Stafseth 92483042
jakobes@giske.kommune.no

Avd-leiar 6. - 7. trinn:
Stine Håland 41702329
stinemha@giske.kommune.no