Trygt skulemiljø - tiltak ved mobbing

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Opplæringslova § 9a set krav til skulane for å sikre dette. Godøy skule sin handlingsplan forklarer korleis skulen skal handtere slike saker.

Her er Godøy skule sin plan for tiltak når det blir avdekka mobbing.