Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiarane ved GUS er Sonia Røsvik Urkedal og Anita Skinnes.

Helsesjukepleiarane er hos oss måndagar, torsdagar og fredagar. Kontoret vårt ligg enden av administrasjonen, inngang frå streeten. Her tek vi i mot elevar for faste samtalar og drop in. Vi arbeider også med informasjon, psykisk helse, vaksinasjon med meir.

Du kan komme innom oss på kontoret om du ønsker, eller gje beskjed til lærar at du ønskjer å snakke.

Sonia Røsvik Urkedal har mobilnr. 900 82 636 og e-post: sonia.lovise.rosvik.urkedal@giske.kommune.no

Ann Elisabet Roaldsnes har mobilnr. 908 67 754  og e-post: ann.elisabet.r.roaldsnes@giske.kommune.no

Sjå og Helsestasjon for ungdom sitt tilbod.