FAU og foreldrekontakter 2021/22

Her finn du informasjon om kven som er medlemmar i FAU, og foreldrekontakter i dei ulike klassene i skuleåret 2021/2022

Klasse

Medlem i FAU

Foreldrekontakt (vara til FAU)

8a

Sheila Alnes

sheilaalnes1@gmail.com

90992642

Randi Birgitte Kleivan

randibk@giske.kommune.no

47268695

8b

Thoril Roald

thoril.roald@mimer.no

97046219

Maria Vågen

marvag@giske.kommune.no

92654866

8c

Jeanette Giske Hjelle

jeanettegiske@gmail.com

95168036

Hege Breivik Farstad

hegeb.farstad@gmail.com

92804898

8d

Mona Vartdal Dimmen

mvdimmen@gmail.com

40096781

Sonja Elise O’Brien Lillebostad-Piccolin

coffemorsjan@yahoo.no

41841873

9a

Ruth Hürlimann Rørvik

r.rorvik@g.mail.com

94392047

Birgit Kristin Hildre

birgitman@hotmail.com

48170129

9b

Helene Støylen

gabime@hotmail.com

91129351

Sandra Andersen

sandra-andersen@hotmail.com

99535339

9c

Torill Valderhaug

torivald@online.no

92451299

Solveig Drøpping Sæther

solveig@fjordtind.no

90634977

9d

Linda Lindahl

lindia80@hotmail.com

99234804

Maria Stornes

mkstornes@gmail.com

99161877

9e

Hans-Joachim Koblischke

hjkoblischke@yahoo.com

94820572

Hans-Joachim Koblischke

hjkoblischke@yahoo.com

94820572

Vara: Henrik Bakken 95157832

hen81rik@gmail.com

9f

Heidi Bostad Roaldsand

heidi@atlanterhavsparken.no

92255401

Elin Birgitte Sandnes

elinbg@giske.kommune.no

95174176

10a

Lise Mari Olsen

95752070

lisemariolsen@gmail.com

B Caroline Folland

caroline75@live.no

97509060

10b

 

 

 

Marie Johansen

mariejmor@hotmail.com

48131351

Gøril Vikhagen

goerilv@live.no

91612942

10c

Trond Egil Strandman

trond.egil.strandman@km.kongsberg.com

99584039

 

10d

Inger Lise Lillebø Emini

inger.lise.emini@gmail.com

96010658

Kristian Wennevold

wennevold@gmail.com

41653449

Leiar:              Hans-Joachim Koblischke                                                 

Nestleiar:       Lise Mari Olsen                                                       

Sekretær:      Torill Valderhaug                                                    

Kasserer:      

 

 

Medlemmar i SU og SMU:   Hans-Joachim Koblischke       pers.vara: Gøril Vikhagen

              Mona Vartdal Dimmen            pers.vara: Lise Mari Olsen         

Tilleggsmedlem i SMU:       Marie Johansen                        pers.vara: Trond Egil Strandman