Rådsorgan

Her finn du informasjon om kven som er medlemmar i SU og SMU skuleåret 2021/2022.

Her finn du informasjon om kven som er medlemmar i FAU, og foreldrekontakter i dei ulike klassene i skuleåret 2021/2022