Referat frå møte i styringsgruppa «Styringsgruppe for bygningsmessige endringar», ref. K-sak 062/20

210428 referat frå møte i styringsgruppa (PDF, 763 kB)

Oppstilling tilbod begge tiltak 27.4.21 (XLSX, 14 kB)

Innstilling begge tiltak 28.4.21 (PDF, 625 kB)