Råd om Coronavirus

Viser til Giske kommune si heimeside om info knytt til Corona-viruset

https://www.giske.kommune.no/koronavirus/